Creatief en digitaal bureau Adviesgesprek aanvragen

UX research

Onderzoek naar de optimale gebruikerservaring

UX is een proces waarbij we definiëren, analyseren en onderzoeken, ontwerpen, implementeren, evalueren en optimaliseren. In werkelijkheid is UX een (leer)proces en geen eindresultaat.

In het kort

De basis van een goed webdesign

Gebruikersbehoeften

Het identificeren van wat gebruikers nodig hebben en willen van een product, inclusief hun doelen, taken, en motivaties.

Gebruikersgedrag

Observeren hoe gebruikers omgaan met digitale producten en welke uitdagingen zij tegenkomen, om zo de bruikbaarheid en functionaliteit te verbeteren.

Usability testing

Het testen van prototypes of bestaande producten om problemen met de bruikbaarheid te identificeren en op te lossen.

Gebruikerspersona's en segmentatie

Het creëren van gedetailleerde profielen van typische gebruikers om het design te sturen.

Gebruikersbehoeften

De eindgebruikers staan centraal

De gebruikersbehoeften omvatten niet alleen de functionele vereisten die gebruikers van een product hebben, maar ook hun emotionele verwachtingen. Het begrijpen van gebruikersbehoeften helpt bij het ontwerpen van producten die niet alleen voldoen aan de basistaken, maar ook een aangename en intuïtieve ervaring bieden. Dit gaat verder dan het simpelweg oplossen van problemen. Het draait om het verrijken van de interactie van de gebruiker met het product, waardoor hun algehele tevredenheid en betrokkenheid toenemen.

Het belang van het begrijpen van gebruikersbehoeften in User Experience (UX) onderzoek kan niet genoeg benadrukt worden. Wanneer we deze behoeften negeren, lopen we het risico producten te ontwikkelen die misplaatst of irrelevant zijn voor de doelgroep. Dit kan leiden tot verminderde gebruikersbetrokkenheid, frustratie en uiteindelijk het verlies van klanten. Door diepgaand onderzoek te verrichten naar wat gebruikers echt nodig hebben en wensen, kunnen wij oplossingen ontwikkelen die niet alleen functioneel zijn, maar ook een emotionele connectie maken. Dit leidt tot sterkere merkloyaliteit en een duurzame concurrentiepositie in de markt.


Het draait om het verrijken van de interactie van de gebruiker met het product, waardoor hun algehele tevredenheid en betrokkenheid toenemen.

Yoepie Mockup

Gebruikersgedrag

Het identificeren van problemen en corrigeren van aannames

Het gebruikersgedrag biedt diepere inzichten in hoe mensen daadwerkelijk omgaan met het digitale product. Het gaat hierbij niet alleen om wat gebruikers zeggen dat ze doen of willen, maar om wat ze feitelijk doen wanneer ze interactie hebben met een interface. Door te observeren en te analyseren hoe gebruikers navigeren, klikken, scrollen en reageren op verschillende elementen, krijgen onze designers waardevolle informatie over de sterke en zwakke punten van een product. Dit begrip van gebruikersgedrag maakt het mogelijk om meer intuïtieve, gebruiksvriendelijke en effectieve interfaces te ontwerpen. Dit leidt tot een verhoogde gebruikerstevredenheid en betrokkenheid.

Aannames over hoe gebruikers een product zullen gebruiken, kunnen vaak verkeerd zijn, en alleen door het observeren van het echte gedrag kunnen deze aannames worden gecorrigeerd. Bovendien helpt het inzicht in gebruikersgedrag om problemen te identificeren die gebruikers misschien niet expliciet kunnen uitdrukken, zoals navigatieproblemen of verwarring veroorzaakt door onduidelijke content. Door deze inzichten te integreren in het ontwerpproces, kunnen digitale producten worden gecreëerd die niet alleen voldoen aan de behoeften van gebruikers, maar die ook een optimale gebruikerservaring biedt.

Usability testing

Optimaliseren door observatie

Usability testing is een cruciaal onderdeel van UX research, gericht op het evalueren van een product door het te testen met echte gebruikers. Deze methode stelt ons in staat om directe feedback te verkrijgen over hoe mensen een product daadwerkelijk gebruiken, waardoor het mogelijk wordt om knelpunten, verwarring en eventuele gebruikersonvriendelijke aspecten van het ontwerp te identificeren. Tijdens een usability-test voeren gebruikers specifieke taken uit terwijl hun interacties en reacties worden geobserveerd en gemeten. Dit kan variëren van het voltooien van een transactie op een website tot het navigeren door een app.

Gebruikerspersona's en segmentatie

Personalisatie pionieren

Gebruikerspersona’s en segmentatie helpen om een duidelijk en gedetailleerd beeld te vormen van de doelgebruikers van een product. Een gebruikerspersona is een semi-fictief karakter dat een belangrijke gebruikersgroep vertegenwoordigt, gebaseerd op gedetailleerd onderzoek en data. Deze persona’s omvatten specifieke kenmerken zoals demografie, gedrag, behoeften, motivaties en gebruikscontext. Segmentatie daarentegen verdeelt de brede gebruikersbasis in kleinere, beheersbare groepen met gemeenschappelijke kenmerken. Deze aanpak ondersteunt ons bij het richten op specifieke gebruikersbehoeften en voorkeuren, wat resulteert in meer gepersonaliseerde en effectieve designs.

Wireframing Volgende expertise

Wireframing