Digital design

Waar creativiteit en UX
samenkomen

Digital design vormt de volgende fase in het designproces, waar creativiteit en UX samenkomen om jouw merk tot leven te brengen in de digitale wereld.

In het kort

Hoe het webdesign tot leven komt

Styleguide

De styleguide definieert en documenteert de visuele en stijlelementen van een website.

Componenten design

Dit benadert het designproces op een modulaire manier, waardoor designers en developers snel en effectief kunnen werken.

Webdesign

In deze fase komen alle voorafgaande onderdelen van het ontwerpproces samen.

Styleguide

Het creëren van consistentie en waarborgen van kwaliteit

Bij Mediabirds streven we naar consistentie en kwaliteit in elk project. De styleguide definieert en documenteert de visuele en stijlelementen van een website, zoals typografie, kleurenpaletten, stijlen van buttons en de layout van interface-elementen. Het doel van een styleguide is om een visueel kader te bieden dat door het gehele project wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat alle elementen samenwerken, wat resulteert in een professionele en samenhangende gebruikerservaring. Bovendien fungeert de styleguide als een referentiepunt voor alle betrokkenen, van designers en developers tot content creators, waardoor de kans op inconsistenties of afwijkingen van het oorspronkelijke design wordt geminimaliseerd.

Naarmate websites en apps groeien, helpt een goed gedefinieerde styleguide bij het snel en effectief implementeren van nieuwe pagina’s en functies die naadloos aansluiten bij de bestaande site. Dit bespaart tijd en voorkomt verwarring, aangezien designers en developers duidelijke richtlijnen hebben om zich aan te houden.

Packaging Materials Mockup

Barnes werken bij site

Componenten design

De kracht van componenten

Componentenontwerp, ook bekend als ‘Atomic Design’, houdt in dat websites worden opgebouwd uit herbruikbare componenten of bouwstenen. Dit benadert het webdesignproces op een modulaire manier, waardoor designers en developers snel en effectief kunnen werken. Door componenten te gebruiken, kunnen teams consistentie waarborgen over verschillende webpagina’s en -platforms heen, wat leidt tot een optimale gebruikerservaring. Bovendien, als een component eenmaal is ontworpen en getest, kan het gemakkelijk worden hergebruikt of aangepast voor verschillende secties van een website of voor andere projecten, wat tijd en middelen bespaart.

Webdesign

De samensmelting van design en functionaliteit

Webdesign is de volgende fase in het ontwikkelingsproces van een website, volgend op de creatie van wireframes en de uitwerking van componenten. Na het definiëren van de basisstructuur en interactieve elementen door middel van wireframes, en het ontwerpen van herbruikbare componenten, komt webdesign in beeld om deze onderdelen te transformeren tot een volledig geïntegreerde en visueel aantrekkelijk design.

In deze fase komen alle voorafgaande onderdelen van het ontwerpproces samen. Dit is waar de technische en creatieve aspecten samenkomen, rekening houdend met zowel de functionaliteit als het visuele aantrekkelijke. Responsiviteit, snelheid, SEO en toegankelijkheid zijn allemaal essentiële overwegingen die in deze fase geïntegreerd worden.

Prototyping Volgende expertise

Prototyping